Nižšie uvádzame adresy funkcionárov a trénerov Klubu Šermu Šamorín. S vašimi otázkami prosím neotálajte, obrátte sa na nižšie uvedených členov Klubu Šermu Šamorín:

 • Krisztián FORGÁCH Prezident Klubu šermu Šamorín
  Tel: +
  Mobil: +
  Email:


 • Jozef NAGY Vedúci tréner Klubu šermu Šamorín
  Hviezdná 4, 931 01 Šamorín - Slovakia
  Mobil: + +421 903 446157
  Email: nagy@slovak-fencing.sk


 • Tamás HORONY Tréner Klubu Šermu Šamorín
  Mobil: + 421 911 298852
  Email: horonytomas@gmail.com


 • Tibor DOMSITZ Tréner Klubu Šermu Šamorín
  Mobil: + 421 904 205415
  Email: laiho3@yahoo.com


 • Boris ROZMUŠ Technický vedúci Klubu Šermu Šamorín
  Adresa: Veterná 16, 931 01 Šamorín
  Mobil: + 421 907 755 110
  Email: boris.rozmus@gmail.com


 • Pavol LANČARIČ Finančný riaditeľ Klubu Šermu Šamorín
  Adresa:Zelená 11, 931 01 Šamorín
  Mobil: + 421 908 773 696
  Email: pa.la@nextra.sk