TRENERI KLUBU ŠERMU ŠAMORÍN ServiceImg
 • Jozef NAGY - Hlavný tréner KŠ Šamorín
  Narodil sa 19. augusta 1966. Od roku 1974 je členom KLUBU ŠERMU ŠAMORÍN. V rokoch 1984 - 1986 bol dorasteneckým reprezentantom Československa a v roku 1984 aj dorasteneckým Majstrom Československa v šerme fleuretom. V rokoch 1987-92 bol seniorským reprezentantom Československa, pričom v roku 1990 a 1992 bol Majstrom Československej republiky vo fleurete, v roku 1987 sa umiestnil na Majstrovstvách Československa na treťom mieste a v rokoch 1988 a 1991 na druhom mieste.
  V rokoch 1986-1988 počas základnej vojenskej služby bol členom vojenského športového klubu Dukla OLOMOUC.
  Po návrate do rodného klubu v októbri 1988 pri aktívnom šerme začal pracovať aj ako tréner začiatočníkov (Peter FORGÁCH, Gergely VALACSAY, Attila BÖLCS, Tamás BÖCS, Zoltán HANUSZ). V roku 1989 - tréner druhej triedy pre fleuret a kord (Kurz FTVŠ UK Bratislava).
  V roku 2002 ukončil štúdiá na Magyar Testnevelési Egyetem Budapest - ako odborný tréner 1. triedy pre fleuret, kord a šabľu.
  Je účastníkom viacerých školení, ktoré organizoval Slovenský šermiarsky zväz, respektíve Medzinárodná šermiarska federácia FIE:
  2005 Stáž v národnom športovom Inštitúte v Paríži (INSEP) u pána trénera Christiana MARTENA,
  2008 - stáž organizovaná FIE v Moskve na báze Seniorského fleuretového družsva pod vedením znamentých Ruských špecialistov.

  Od roku 1992-97 reprezentačný tréner Slovenskej republiky pre fleuret U-17.
  V rokoch 1997-2001 bol ústredným trénerom Slovenského šermiarskeho zväzu
  V rokoch 2002-2005 bol trénerom Národného fleretového týmu žien (U-17,U-20, senioriek)
  Od roku 2005 je reprezentačným trénerom pre fleuret

  Jozef Nagy pripravil a pripravuje pretekárov vyšieho rangu pre reprezentačné družstvá Slovenska. Výsledky jeho zverencov:

  Peter FORGÁCH - 1. miesto na MT kadetov Coupe de Samaria v roku 1993
  2. miesto na MT kadetov Coupe de Samaria v roku 1995
  27. miesto na Majstrovsvách sveta do 20 rokov 1995 Paríž
  16.miesto na Majstrovstvách sveta do 20 rokov 1997 Tenerife
  8.miesto na Svetovom pohári juniorov 1997 - Leszno

  Gergely VALACSAY - 1. miesto na MT - kadetov Coupe de Samaria v roku 1994
  25. miesto na Majstrovsvách sveta do 17 rokov 1994 Mexiko
  21. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov 1995 Paríž
  19. miesto na Majstrovstvách Európy do 20 rokov 1995 Keszthely
  10. Miesto na Svetovom pohári do 20 rokov 1995 Bratislava

  Tamás HORONY - trénoval u Jozefa Nagy do februára roku 2001.
  7. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov 2002 Antalya

  Gyöngyi HANZELOVÁ . 1. miesto MT kadetiek Coupe de Samaria v roku 2002
  16. miesto na Majstrovstvách Európy do 20 rokov 2002 - Conegliano
  5. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov 2004 - Varna
  13. miesto na Majstrovsvách euópy do 20 rokov 2005 - Tapolca
  Víťazka svetového pohára FIE do 20 rokov v sezóne 2005-2006
  5. miesto v hodnotení svetového pohára do 20 rokov v sezóne 2005-2006
  1. miesto na svetovom pohári do 20 rokov 2006 Loures
  2. miesto na svetovom pohári do 20 rokov 2005 Loures
  2. miesto na svetovom pohári do 17 rokov 2006 Montreal
  2. miesto na svetovom poáhri do 20 rokov 2005 Zagreb
  3. miesto na svetovom pohári do 20 rokov 2007 Montreal
  3. miesto na svetovom pohári do 20 rokov 2006 Bratislava
  7. miesto na svetovom pohári do 20 rokov 2006 Lucca
  8. miesto na svetovom pohári do 20 rokov 2006 Bochum

  Sandra SINGHOFFEROVÁ - 7. miesto na svetovom pohári do 20 rokov 2005 Zagreb
  10.miesto na svetovom pohári do 20 rokov 2004 - Montreal
  15. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov - 2004 Varna

  Tibor DOMSITZ - 15. miesto Majstrovstvá Európy do 20 rokov - 2005 Poznaň
  1. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2007 Montreal
  12. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2006 Bratislava
  14. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2007 Leszno
  14. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2007 Londýn
  16. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2007 Bratislava

  Michal HORVÁTH - 3. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2006 Luxemburg
  14. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2006 Londýn
  16. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2007 Montreal

  Kristína BOKOROVÁ - 19. miesto na Majstrovstvách Európy do 20 rokov - 2009 Odense
  31. miesto na Majstrovstvách sveta do 20 rokov - 2009 Belfast
  27. miesto na Majstrovstvách európy do 17 rokov - 2010 Atény
  30. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov - 2010 Baku
  3.miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2009 Šamorín

  Nikolas SZIKELA - 15. miesto na Majstrovstvách európy do 17 rokov - 2010 Atény
  7. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2009 Budapest
  9. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2009 Varšava
  10. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2009 Salzburg
  15. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - Bratislava 2010
  12. miesto v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 17 rokov v sezóne 2009-2010

  Kitti BITTEROVÁ - 24. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov - 2012 Moskva
  11. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov - 2014 Jeruzalem
  12. miesto na Majstrovstvách Európy do 23 rokov - Vicenza 2015
  40. miesto na Majstrovstvách sveta senioriek - 2015 Moskva
  1. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2012 Manchester
  6. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2012 Satu Mare
  2. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2014 Satu Mare
  2. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2013 Cabries
  3. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2014 Poznaň
  6. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2012 - Satu Mare
  6. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2012 Poznaň
  8. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2013 Šamorín
  8. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2011 Manchester
  3. miesto v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 17 rokov v sezóne 2013-2014
  8. miesto v konečnom hodnotení Európskeho pohára do 17 rokov v sezóne 2012-2013

  Rita PIRK - 13. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov - 2015 Tashkent
  26. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov - 2014 Plovdiv
  31. miesto na Majstrovsvách Európy do 17 rokov - 2014 Jeruzalem

  Henrik EGYENES PÖRSÖK od roku 2014 - 8. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2016 Londýn
  3. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - Varšava 2016
  6. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - Varšava 2015
  8. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - Mődling 2014
  26. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov - 2014 Plovdiv
  31. miesto na Majstrovsvách Európy do 17 rokov - 2014 Jeruzalem


ServiceImg
 • Mgr. Kristián FORGACH - prezident a tréner Klubu Šermu Šamorín
  Narodil sa 3. apríla 1950. Je členom klubu od jeho začiatkov, teda od roku 1962. Je Majstrom ČSSR v šerme šabľou družstiev v roku 1979. Je viacnásobným Majstrom Slovenska i Československa v šerme šabľou v jednotlivcoch aj v družstvách.
  Od roku 1969 je predsedom odielu, neskôr prezidentom Klubu šermu Šamorín.
  Od roku 1972 je trénerom Klubu šermu Šamorín.
  V rokoch 1990-1992 zastával post reprezentačného trénera Slovenska pre fleuret

  Kristián Forgách pripravil a pripravuje pretekárov vyšieho rangu pre reprezentačné družstvá Slovenska. Výsledky jeho zverencov:

  Jozef NAGY - 1. miesto Majstrovstvá Československa do 18 rokov - 1984 Bratislava
  1. miesto Majstrovstvá Československa - 1990 Šamorín
  1. miesto Majstrovstvá Československa - 1992 Praha
  2. miesto Majstrovstvá Československa - 1991 Šamorín
  2. miesto Majstrovstvá Československa - 1988 Bratislava
  3. miesto Majstrovstvá Československa - 1987 Olomouc
  47. miesto Majstrovsvá sveta - 1990 Lyon

  Ladislav MEZEY - 9. miesto Majstrovstvá sveta do 20 rokov - 2002 Antalya

  Henrik EGYENES PÖRSÖK - 3. miesto Challenge Wratislavia 2014 - 2014 Wroclav
  1. European Fencing festiaval - 2014 Poznaň
  67. miesto v Európskom pohári vo fleurete kadetov 2013-14
  1. miesto Majstrovstvá Slovenska kadetov - 2014 Bratislava
  1. miesto Majstrovstvá Slovenska starších žiakov- 2014 Bratislava
  3. miesto Majstrovstvá Slovenska seniorov - 2014 Bratislava
  90. miesto Majstrovstvá Sveta kadetov - 2014 Plovdiv


ServiceImg
 • Gergely VALACSAY - tréner Klubu Šermu Šamorín.
  Narodil sa 11 novembra 1978. Bol členom Klubu Šermu Šamorín od roku 1988 do roku 1995, kedy prestúpil do klubu STU Bratislava. Je posledným Majstrom Československa v kategórii mladších žiakov z roku 1992. Od roku 1993 bol reprezentantom Slovenska do roku 1995 v kategórii kadetov (U-17) a od roku 1995 do roku 1998 v kategórii juniorov (U-20). V roku 1997 na Majstrovstvách Európy do 20 rokov obsadil 17. miesto.
  V roku 2008 ukončil štúdiá na Magyar Testnevelési Egyetem Budapest - ako odborný tréner 1. triedy pre fleuret, kord a šabľu.
  Gergely VALACSAY pripravil pretekárov vyšieho rangu pre reprezentačné družstvá Slovenska. Výsledky jeho zverencov:

  David VÉGH trénoval u Gergelya v rokoch 2005-2011. 23. miesto na Svetovom pohári do 20 rokov - 2010 Leszno
  24. miesto na Svetovom pohári do 20 rokov - 2011 Leszno
  21. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov - 2011 Mel Morte
  9. miesto v hodnotení Európskeho pohára do 17 rokov v sezóne 2011-2012
  3. miesto na Euópskom pohári do 17 rokov - 2010 Florina
  3. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2011 Florina
  6. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2011 Manchester
  9. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2011 Budapest
  9. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2009 Salzburg
  14. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2010 Manchester
  16. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2010 Halle

  Katarína POKORNÁ 28. miesto na Majstrovsvách sveta do 20 rokov - 2011 Mel Morte
  5. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2006 Loures
  7. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2009 Luxemburg
  14. miesto na svetovom pohári do 20 rokov - 2008 Zagreb
  16. miesto na Európskom pohri do 17 rokov - 2007 Salzburg
  Víťazka Slovenského pohára v šerme fleuretom senioriek v sezóne 2007-2008


ServiceImg
 • Tamás HORONY - tréner Klubu Šermu Šamorín.
  Narodil sa 7. júna 1985. Je členom Klubu Šermu Šamorín od roku 1988. Tamás HORONY na Majstrovstvách sveta do 17 rokov v roku 2002 v tureckej Antályi obsadil vynikajúce 7. miesto. V roku 2004 na Svetovom pohári juniorov (U-20) v Montreali vybojoval 3.miesto, a v tom istom roku skončil na Svetovom pohári juniorov v Londýne na 10. mieste.
  V roku 2011 ukončil štúdiá na Fakulte Telesnej Výchovy a Športu Unverzity Komenského v Bratislave - ako diplomovaný tréner 1. triedy pre fleuret, kord.
  Výsledky jeho zverencov:

  David VÉGH trénuje u Tomáša od roku 2012.
  1. miesto na Majstrovstvách Slovenska seniorov - 2012 Šamorín
  1. miesto na Majstrovstvách Slovenska do 20 rokov - 2012 Šamorín
  1. miesto na Majstrovstvách Slovenska do 17 rokov - 2012 Šamorín
  9. miesto v hodnotení Európskeho pohára do 17 rokov v sezóne 2011-2012
  10. miesto na Euópskom pohári do 17 rokov - 2012 Pisa
  22. miesto na Európskom pohári do 17 rokov - 2012 Bratislava
  10. miesto na Svetovom pohári do 20 rokov - 2012 Leszno
  Víťaz Slovenského pohára v šerme fleuretom do 17 rokov v sezóne 2011-2012


ServiceImg
 • Tibor DOMSITZ - tréner Klubu Šermu Šamorín.
  Narodil sa 9. mája 1988. Je členom Klubu Šermu Šamorín od rok 1995. Je Majstrom Slovenska vo fleurete v kategórii seniorov za rok 2007. Na majstrovstvách Európy do 20 rokov v roku 2005 v Poznani obsadil 15. miesto. Je víťazom svetového pohára do 20 rokov v roku 2007 v Montreali. V roku 2006 postúpil do osemfinále svetového pohára do 20 rokov v Bratislave (12. miesto), v ďaľšom roku 2007 to zopakoval v Leszne (14. miesto), Londýne (14. miesto) a v Bratislave (16. miesto).
  Je trénerom II. triedy.
  Výsledky jeho zverencov:

  Zoltán Sármány - 3. miesto Medzinárodný turnaj do 12 rokov - 2012 Sankt Johann
  1. miesto Medzinárodný turnaj do 10 rokov - 2012 Šamorín
  2. miesto Medzinárodný turnaj do 10 rokov - 2012 Weinheim
  3. miesto Medzinárodný turnaj do 10 rokov - 2012 Poznaň
  14. miesto Medzinárodný turnaj do 10 rokov - 2012 Vroclaw

  Márton LELKES - 3. miesto Medzinárodný turnaj do 12 rokov - 2012 Treibach
  3. miesto Medzinárodný turnaj do 11 rokov - 2012 Budapest
  3. miesto Medzinárodný turnaj do 13 rokov - 2013 Brno
  2. miesto Medzinárodný turnaj do 13 rokov - 2013 Šamorín

  Gyula FARKAS - 3. miesto Medzinárodný turnaj do 13 rokov - 2012 Šamorín