ŠERM V ŠAMORÍNE

Telovýchovná jednota ŠTK Šamorín 1914 je najstaršia telovýchovná jednota na Žitnom Ostrove. Vznikla vo februári 1914, teda pred I. svetovou vojnou. Skratka STK je skrátený názov maďarského názvu klubu - Somorjai testgyakorlók köre - Krúžok šamorínskych telocvikárov.
Zo začiatku mal klub tri oddiely - futbalový, šermiarsky a zápasnícky. Vplyvom vojnových udalostí však výnimkou futbalu postupne zanikli - v r. 1916 - šermiarsky a v r. 1917 - zápasnícky oddiel. Tí, ktorí prežili prvú svetovú vojnu, už nezaložili znovu klub, ale prešli do bratislavských klubov.
Z publikácie "Desaťročia šamorínskeho zápasenia " vydaného v januári 2004 autor Ľudovít NYÁRSIK

HISTÓRIA KLUBU ŠERMU ŠAMORÍN

Klub vznikol na popud vedúcej Domu pionerov v Šamoríne v roku 1962 ako šermiarsky krúžok. Neskôr sa ako riadni člen stal súčasťou Telovýchovnej jednoty SLÁVIA SZM Šamorín.

ServiceImg
 • Klub založil nestor Slovenského šermu, vynikajúci šermiar, tréner, a človek Oszkár FORGÁCS. Sám patril medzi najlepších slovenských šermiarov. Vo svojej mladosti trénoval v Bratislave v telocvični Základnej školy na Gröslingovej ulici u jedného z najlepších slovenských trénerov majora Vojtecha ARTIMA. Po škole, respektíve po práci chodil byciklom do Kvetoslavova a z Kvetoslavova vlakom do Bratislavy, a neskoro večer, často po polnoci sa vlakom aj vracal. Jeho obetavý prístup k tréningu však priniesol ovocie.
 • Oszkár FORGÁCH sa stal jedným z najlepších šermiarov povojnového obdobia v Československu. Ako člen Československej reprezentácie sa zúčastnil aj Majstrovstiev sveta v Piešťanoch v roku 1938 a v Luxemburgu v roku 1954.

ServiceImg
 • Medzi prvými, ktorí sa do novozaloženého šermiarského krúžku v roku 1962 prihlásili a začali sa zaúčať do tajov šermiarskeho remesla v klube boli: Štefan ZACHAROV st., Štefan HALÁSZ, Ferencz LIMPÁR, Péter SZALAY, Ferencz TAKÁCS, Irena POLÓNYIOVÁ. Musíme však spomenúť aj na tých, ktorí sa starali o kontinuitu vývoja, ktorí svedomito pracovali a pomáhali mladým. Mám na mysli trénerov, ktorí sa snažili naučiť mladých športovcov vládnuť fleuretom, kordom a v minulosti aj šablou, a ktorí ich učili šermiarskemu mysleniu a rytierským zásadám. Predovšetkým obetavosť šermiarskeho trénera Oskára FORGÁCSA - zakladateľa klubu, ktorý po dlhý čas bez nároku na odmenu cvičil mladých adeptov šermiarskeho umenia a až do roku 2001 (do svojich 81 rokov) bol vedúcim trénerom a dušou šermiarskeho klubu. Spomenúť treba aj trénerov Kristiána FORGÁCHA, Vojtecha FEHÉRA, ktorí sa trénerskému remeslu priúčali u zakladateľa klubu, a ktorí sa z lásky k tomuto krásnemu športu rozhodli venovať svoje znalosti mladým. Dlhoročná poctivá práca Oskára Forgácsa prinášala a ešte aj v súčasnosti prináša úspechy. Klub sa stal sebestačným vo výchove trénerských kádrov a nie hocijakých. V súčasnosti pôsobia bývalí členovia nášho klubu na viacerých významných postoch. Árpád ÉRSEK bol v minulosti trénerom kordovej reprezentácie Slovenska, je vedúcim trénerom Slávie UK Bratislava, Fridrich FÖLDES v súčasnosti asi náš najuznávanejší odborník pre šerm kordom je reprezentačným trénerom národného družstva päťbojárok Veľkej Británie, Ladislav KOVÁCS tréner KŠ Šamorín bol reprezentačným trénerom mužského fleuretového družstva Slovenskej republiky v rokoch 2002-2005, podobne aj Jozef NAGY zastával tento post 5 rokov. od roku 1997 do roku 2001 bol ústredným trénerom Slovenského šermiarskeho zväzu, v súčasnosti je reprezentačným trénerom slovenských fleuretistiek a fleuretistov. Je treba spomenúť aj trénera a súčasne aj prezidenta klubu Kristiána FORGÁCHA - bez ktorého obetavej práce by Klub šermu Šamorín nemohol existovať. V klube v období (1988-1991) pôsobil ako tréner aj Dr. Juraj WIRTSCHAFTER, ktorý vychoval niekoľko majsteriek Československa a Československých reprezentatiek. Do trénerskej práce sa v súčasnosi zapája aj ml generácia trénerov reprezentovaná Gergelyom VALACSAYM, Tamásom HORONYOM a Tiborom DOMSITZOM.
 • Existenciu klubu aj v dobách zlých umožnila láska členov k svojmu klubu. Je preto na nás, aby sme si spomenuli aj na tých, ktorí toľko urobili nielen pre náš klub, ale aj pre celý československý šerm, aby sme vzdali poctu tým, ktorí udržovali svojím nadšením život v klube a viedli ho v dobách často nepriaznivých. K histórii klubu nerozlučne patria aj osoby ako Mudr. Ján KISS, ktorý sa staral o zdravie našich pretekárov, a aj v súčasnosti je ako zdravotný dozor prítomný na turnajoch organizovaných Klubom šermu Šamorín. Tibor JANČARIČ v minulosti po dlhé roky zastával funkciu zbrojmajstra klubu a staral sa o výstroj a výzbroj našich šermiarov, šermiarskych prístrojov a často zabezpečoval aj odvoz pretekárov a pretekárok na turnaje doma i v zahraničí. Jozef NAGY starší, je asi najvvytrvalejším fanúšikom klubu, ktorého vedenie často využívalo pri preprave pretekárov a trénerov na turnaje u nás i v cudzine.
ServiceImg
 • Počiatky boli veľmi ťažké, bez vlastných priestorov, v telocvični základnej školy v Šamoríne. Avšak vďaka systematickej práci sa postupne začali dostavovať prvé úspechy, ktoré sa viažu s menami ako Ladislav SAFARIT, Vojtech FEHÉR a Kristián FORGÁCH. Napriek zlým materiálovým podmienkam sa darilo členskú základňu neustále rozširovať a skvalitňovať, a tak sa čoskoro prihlásila o slovo ďalšia generácia pretekárov, z ktorých treba spomenúť predovšetkým Arpáda ÉRSEKA, Fridricha FÖLDESA, Tibora DOMSITZA, ale aj Ondreja BOTLÓA a Vojtecha KACZORA. Po nich prišla ďalšia generácia, reprezentovaná: Tiborom GALBÁČOM, Zoltánom IVÁNYOM, Jánom DEBRECÉNIM, Ladislavom KOVÁCSOM. Veľmi dobre im asistovala aj nasledujúca generácia, do ktorej patrili: Jozef NAGY, Ján JAVORČÍK, Robert PIRK, Ladislav MOLNÁR, Peter PONGRÁCZ a ďalší. O tituli Majstrov ČSSR, neskôr ČSFR a Slovenska bojovali aj ďalšie generácie našich pretekárov medzi ktorých patrili: Szilárd KOVÁCS, Pavol LANČARIČ, Boris ROMUŠ, Zoltán SÁRMÁNY st., Juraj LUDIK, ktorý na tréningy denne docházal z Dunajskej Stredy, Ľudovít SOÓKY, Tibor LELKES, Peter JAVORČÍK a mnohí ďalší. V klube nikdy nechýbali ani talentované šermiarky. Medzi najlepšie patrili Mária VÉGHOVÁ, Anikó LELKESOVÁ, ENIKŐ ZALABAYOVÁ, Mária ANDROVICSOVÁ, Szilvia MATHÉDESZOVÁ, Noémi NAGYOVÁ, Tímea ALMÁSIOVÁ, Viktória JANČARIČOVÁ, Jitka NAGYOVÁ, atď.
 • ServiceImg
 • Po páde železnej opony sa predstavila ďalšia generácie výborných šermiarov, ktorá začala šíriť vynikajúce meno Klubu a práce trénerov i za hranicami Československa. Pretekári a pretekárky a ako Peter FORGÁCH, Gergely VALACSAY, Krisztína FORGÁCHOVÁ, Melinda JANČARIČOVÁ, Brigita NÉMETHOVÁ, Attila BÖLCS, súrodenci Kornél a Balázs FEHÉR, Tamás NEMETH, Tomáš GINZERY, Roland VÉGH, Zsolt BÁRDOS, Ladislav MEZEY, Vladimír RYBÁR, Attila ÉRSEK, Attila KATONA, Zoltán LAMACKÝ boli často účastníkmi finálových zápasov medzinárodných turnajov mládežníckych kategórií v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Luxemburgu, Čechách i Rumunsku. Nezriedka privážali domov víťazné trofeje veľkých turnajov. Táto generácie a aj nasledujúca ešte pracovala entuziazmom a nasadením podobným ako tie predošlé, ale s nepomerne lepšímy možnosťami (tréning v novopostavenom šermiarskom pavilóne, do ktorého sa klub presťahoval koncom roku 1988, ako aj možnosť konfrontácie s najlepšími šermiarmi mládežníckych kategórií z celého sveta), sa podpísala do histórie klubu zlatými písmenami. Pretekári Peter FORGÁCH, Kornél FEHÉR, Ladisav MEZEY, Bálint BOTLÓ, Tamás HORONY, Tibor DOMSITZ, Gyöngyi HANZELOVÁ, Sandra SZINGHOFFEROVÁ, Kristína BOKOROVÁ, Katarína POKORNÁ dosiahli najlepie medzinárodné výsledky všetkých čias spomedzi pretekárov nášho klubu.
  Na nich už nadväzuje súčasná generácia mladých šermiarov a šermiarok na čele s talentovaným Dávidom VÉGHOM, ktorý v minulej sezóne obsadil výborné 6. miesto v Európskom pohári kadetov a Kitti BITTEROVOU víťazkou prvého turnaja Európskeho pohára kadetiek v tejto sezóne v Manchestri, ktorá v súčasnosti stojí na 5. mieste Európskeho pohára kadetiek v šerme fleuretom.

  Prvý titul dorasteneckého Majstra Československa v šerme fleuretom vybojoval v roku 1984 Ladislav KOVÁCS, u seniorov sa prvý titul Majstra ČSFR v našom klube viaže k menu Jozef Nagy, ktorý ho vybojoval v roku 1990 a obhájil v roku 1992. Prvé štvrťfinálové umiestnenie na Svetovom pohári juniorov vybojoval Peter FORGÁCH v roku 1997 v poľskom Leszne, z dievčat to bola Gyöngyi HANZELOVÁ v roku 2004 v Montreali. Prvé víťazstvo na Svetovom pohári juniorov dosiahol Bálint BOTLÓ v roku 2005 v Montreali a o dva roky v roku 2007 to zopakoval Tibor DOMSITZ. Prvé víťazstvo na svetovom pohári junioriek získala Gyöngyi HANZELOVÁ v roku 2006 v portugalskom meste Loures. V sezóne 2004-2005 sa stal Bálint BOTLÓ víťazom kompletného ročníka Svetového pohára juniorov v šerme fleuretom. O rok (v sezóne 2005-2006) to dokázala Gyöngyi HANZELOVÁ. Prvé štvrťfinálové umiestnenia na Majstrovstvách sveta v šerme fleuretom kadetov /U-17/ vybojovala dvojica pretekárov (Bálint BOTLÓ-8. miesto a Tamás HORONY-7. miesto) v roku 2002 v tureckej Antályi. V roku 2004 s vo Varne podobný husársky kúsok podaril Gyöngyi HANZELOVEJ, ktorá skončila na Majstrovstvách sveta kadetiek 2004 na ešte o tochu lepšom 5. mieste. U juniorov najlepšie umiestnenie na Majstrovstvách sveta drží Ladislav MEZEY , ktorému len 2 zásahy chýbali v roku 2002 v Antalii k postupu do štvrťfinále (skončil na veľmi peknom 9. mieste). Zo seniorských Majstrovstiev sveta najlepšie umiestnenie drží Jozef NAGY, ktorý v roku 1990 v Lyone vybojoval 47. miesto. V Európskom pohári v šerme fleuretom kadetov sa najlepší výsledok viaže k menu Kitti BITTEROVEJ, ktorá len nedávno v septembri 2012 vyhrala úvodný turnaj novej sezóny v anglickom meste Manchester. U kadetov drží prím David VÉGH, ktorý začiatkom roku 2012 vo Florine(GRE) obsadil pekné 3. miesto.

  Zásluhou spomínaných skutočností a kvalitnej, poctivej práce v mládežníckych kategóriách sa stala bývalá Slávia, dnes Klub šermu Šamorín suverénom v šerme fleuretom v rámci celej ČSSR, ČSFR a samozrejme aj Slovenska. Bola a je hlavným dodávateľom pretekárov do reprezentačných družstiev všetkých kategórií.

Náš oddiel má slávnu tradíciu. Táto tradícia nás zaväzuje. Chceme aj naďalej vychovávať mladých ľudí, viesť ich k vrcholovému športovému majstrovstvu, k láske k športu. Ak sa chceme s touto úlohou vyrovnať zo cťou, musíme si k tomu vytvoriť podmienky. Musíme sa zamerať na výchovu mládeže a neustále získavať nových adeptov šermiarskeho umenia. Je potrebné, aby sa táto úloha stala úlohou všetkých členov nášho klubu. Nám všetkým dal šerm a klubový život veľa radostných chvíľ, utvrdil mnohé priateľstvá, pripravil veľa nezabudnuteľných dojmov a životných skúseností. Je naším prianím, aby tomu tak bolo aj v budúcnosti. Dobrý trénerský i funkcionársky káder klubu je najlepšou zárukou pre výchovu ďalších úspešných šermiarov, ale aj pre usporiadanie medzinárodných šermiarskych turnajov s vysokou športovou a spoločenskou úrovňou. Prajem nášmu oddielu a všetkým jeho členom veľa úspechov do ďalších rokov a verím, že TJ Slávia SZM – v súčasnosti Klub šermu Šamorín bude stáť vždy v popredí Slovenského šermu.

Jozef Nagy - hlavný tréner Klubu šermu Šamorín


Samozrejme za uvedené obdobie prešlo Klubom šermu Šamorín mnoho športovcov, rodičov a aj funkcionárov, ktorých sme vo vyššie uvedenej histórii klubu neuviedli, napriek tomu, že patrili medzi členov klubu, touto cestou sa im ospravedlňujeme.